51. Infästning av Solpaneler på plåttak


 

Montera solpaneler så att de inte tar med sig plåttaket, vid första höststormen! >>>>>>

Varning!

Ett vanligt skiv- eller bandtäckt plåttak med en bandbredd av ca 600 mm är normalt infäst med plåtklammer
 i underliggande träpanel med skruv eller spik med ett avstånd av 450 mm längs med plåtfalsen. I hörn, nock,
gavel och takfot med lite mindre avstånd, allt enligt gjord vindlastberäkning utifrån Eurokoder.

Beräkning av antal plåtklammer utifrån bild ovan:
56st klammer vid 450 mm klammeravstånd och bandbredd 600 mm

Monteras solpaneler på plåttak med infästning i varje plåtfals med avståndet 1200 mm, blir antal
infästningar 32st. Hoppar man över var tredje plåtfals blir antal infästningar 24st.

 Belastning från solpanelens infästningarna blir stor på plåttäckningen och riskerar att inte hålla för
vindlasten, även om man tar hänsyn till solpanelens egenvikt inkl. stommen på ca 20-25 kg.

Att göra infästningen av solpanelerna direkt till takstolar och dylikt kommer bara att
hindra plåttaket att ta upp rörelser pga temperaturförändringar med följd att taket kommer att läcka! 

Råd

För bef. falsade plåttak:
Varna för att ett normalt plåttak som är infäst med ett klammeravstånd på ca 450 mm
inte kommer sitta kvar, om solpaneler har en bredd på mer än 600 mm och infäst enligt ovan.

Förslag 1:
Montera extra reglar med c-avstånd enligt vindlastberäkning och infäst regeln i varje fals.  

 

För nya falsade plåttak:
Fråga kunden om det skall monteras solpaneler på taket nu eller i framtiden?

Förslag 2:
Då måste plåttaket infästas starkare/tätare! Alternativt görs förstärkt infästning av solpanelen enligt Förslag 1.

 
Min beräkning visar att  plåttakets klammer som är dimensionerad för en utdragskraft av ca 1000N
kommer att få en ny utdragskraft med takmonterad solpanel på över 2000N, enligt takskiss ovan!.

                                                                                                                                                           Claes Rosén

Tillbaka hem!

Sidan uppdaterades 2019-10-16