Galvanisk korrosion för metaller utomhus

Se om plåten kan fungera ihop med andra material i Korrosionstabellen

Huvudmaterial         Förenliga med huvudmaterial         Oförenliga med  huvudmaterial  

 

Metall

es (volt)
" i havsvatten"
en (volt)
 "normalpotentialer"

ädlast (katod)

Guld (Au)

+0,42 1,50
  Titan (Ti) +0,38 0,90
 

Silver (Ag)

+0,30 0,80
 

Rostfritt
* passivt

+0,09  
 

Koppar (Cu)

+0,05  0,34
 

Bly (Pb)

-0,27 -0,13
  Tenn (Sn) -0,31 -0,14
 

Nickel (Ni)

  -0,26
 

Stål

-0,46 (-0,45 Fe)
 

Aluminium (Al)

-0,51 -1,66
 

Aluzink

   
 

Förz.stål

   

Oädlast (anod)

Zink (Zn)

-0,86 -0,76

 

Oädelt material angrips, löses upp  och skyddar det ädlare materialet.

 

Är det oädlare materialet litet i förhållande till det ädlare, ju fortare går processen.

 

        

 

Så t.ex. skyddas rostfritt av bly men inte av guld.

* Passiv är en metallyta som fått en osynlig tunn reaktionshindrande beläggning, en hinna av kromoxid skapad av luftens syre. I syrefattig miljö kan inte ett passivt skikt bildas, varför metallen är i ett aktivt tillstånd.

 

Korrosion
Ordet korrosion kommer av det latinska verbet corrodere som betyder sönderfräta. Stål/järn vill återgå till sitt normala tillstånd som är rost eller malm och korrosionshastigheten påverkas av försurningen från svaveldioxid (gas från oljeförbränning) och klorider (salter) från t.ex. havsvatten. Om saltet från "västkustregn" ej avtvättas så ökas korrosionen.

Järn och stål rostar, koppar ärgar, zink får vitblemma och aluminium får vita korrosionsprodukter!

Ej vetenskaplig test av korrosion!

Galvanisk spänningsserie, redovisad som Elektrodpotential es, volt för metaller i seawater/havsvatten vid +20 grader Celsius.

Galvanisk korrosion är ett elektrokemiskt fenomen. Om två olika metaller kommer i kontakt med varandra och det finns fukt och syre mellan dem så startar en strömkälla. Strömvandringen sker om skillnaden i elektropotential är minst 0,05 Volt. Ju högre potentialskillnaden är ju fortare börjar den oädlaste metallen "rosta", flytta över till den ädlare metallen. Anod går till Katod!


Ett förzinkat livlinefäste monterat på ett flackt tak med rostfri sömsvetsad plåt börjar rosta efter 10 år.

Passivering är ett skydd som bildas på rostfriplåt genom oxidation. Oxidskiktet skyddar stålet från korrosionsangrepp och repassiveras, självläker om plåten skulle skadas genom  en repning eller liknande. Oxidhinnan skyddar också vid kontakt med betong, tegel, gips m.m.

Fremdrost
Medarna på sömsvetsmaskinerna kan lämna lite spår efter sig på plåten, s.k. fremdrost, som dock försvinner efter några år.Men observera att detta inte sker om ytan utsätts för stora mängder av klorider (salter) och karbonater. Sådan miljö kan förekomma i simhallar och inomhusbad, där tex. utsläpp direkt på takplåt kan skada eller hindra bildandet av en skyddande oxidhinna !

Klor/klorider från havsvatten skadar ej oxidhinnan men plåtkvalité bör i sådan miljö vara 2343, se mer på materialsidan.

Korrosivitetsklasser:

Korrosivitets-/Miljöklasser Krav på beläggning av stålplåt eller annat material 
C5 / M4 - tuff industrimiljö Z275 + 300µm platsmålning Rostfritt
C4 / M3 - större städer, kuster Z275 + 25µm plastbeläggning

alt. + 160µm platsmålning

Rostfritt*
Aluminium
Aluzink
C3 / M2 - inlandet Z275 (275g/kvm zink) Rostfritt
Aluminium
Aluzink

* Vid en incidens i en simhall i Örebro omkring 1990, ramlade ventilationskanalerna ned!
De var upphängda med rostfria plåtband. Idag är de utbytta mot förzinkade plåtband.

En ny incidens inträffade i samma simhall år 2007, då blomlådor upphängda i rostfria ringar, ramlade ned!

Dagens moderna upplevelsesimhallar med hög badvattentemperatur, hög relativ fuktighet, desinfektionskemikalier och hög koncentrationen av klor ställer höga krav på det rostfria materialet. Rening med Ozon har inte samma påverkan som Klor!

Se mer information om klasser förr och nu!

Sidan uppdaterades 2018-03-19