Underhåll av rostfri plåt

 

  • Normalt behöver rostfri plåt inget underhåll, dock bör tillses att utlopp och brunnar hålls fria från nedsmutsning.
  • Fläckar och missfärgningar tvättas bort ev. med hjälp av Scotch-britesvamp/duk eller liknande, se vidare nedan.
  • Skrapning med material innehållande kolstål t.ex. knivar och stålull får ej förekomma.
  • Tvättning med saltsyra får ej förekomma.
  • Matta partier på en blankglödgad plåt går att få blank med polermedel för krom typ Autosol.

 

Målning av rostfri plåt behövs normalt ej, men väljes ibland utifrån estetiska värderingar. 

Målning av rostfri plåt med plastfärg
1. Tvätta

2. Grundmåla med Primer av styrenakrylat (Pentur Primer)

3. Färdigstryk med Täckfärg av styrenakrylat (Pentur Solo)

Rostfri plåt bör ruggas upp med en Scotch-Brite svamp före behandling!

 

 

Underhållsblankett i PDF-format

Rengöring:

Fläcktyp Rengöringsmetod
Fingeravtryck Tvätta med sprit, thinner, trikloretylen eller aceton.

Skölj med rent kallt vatten och torka.

Olja och Fett Tvätta med sprit, thinner, trikloretylen eller aceton.

Tvätta sedan med tvål och vatten.

Skölj med rent kallt vatten och torka.

Fläckar Tvätta med milt slipande tvättmedel av typ skurpulver.

Alt. Tvätta med 10% fosforsyralösning, skölj med utspädd ammoniaklösning.

Skölj med rent kallt vatten och torka.

Kalkrikt vatten kan ge upphov till fläckar som är grå till färgen, dessa fläckar avlägsnas bäst med kalkrengöringsmedel.

Missfärgningar Missfärgning på rostfri yta kan uppstå om ämnen med järninnehåll typ, stålull, spik, grus och smuts får ligga på den fuktiga ytan.

Tvätta med skurpulver.

Alt. Gnid med Scotch-britesvamp.

Skölj med rent kallt vatten och torka.

Rostfläckar Vatten i vissa kommuner kan ge upphov till rostfärgade fläckar. Dessa fläckar kommer inte från det rostfria materialet utan från främmande material.

Blöt ytan med oxalsyrelsöning, låt stå 15-20 minuter.
Tvätta med rengöringsmedel som innehåller ca 5% fosforsyra och ca 15% saltpetersyra.

Skölj med högtrycksvatten med rent kallt vatten och torka.

Vid behov upprepa tvättningen med skurpulver enligt ovan.

Ev. Slipning med veckbandskivor/kloridfritt sandpapper.

Rost

Grovrost rengöres genom betning, med betpasta som tar bort oxider efter svetsning.

Tvätta med rengöringsmedel som innehåller ca 5% fosforsyra och ca 15% saltpetersyra.

Skölj med högtrycksvatten med rent kallt vatten och torka.

Vid behov upprepa tvättningen med skurpulver enligt ovan.

Ev. Slipning med veckbandskivor/kloridfritt sandpapper.

Målarfärg Tvätta med färglösningsmedel och använd mjuk nylonborste.

Skölj med rent kallt vatten och torka.

Repor Polera med slipdyna, med järnfritt slipmedel, i strukturriktningen.

Tvätta med tvållösning.

Skölj med rent kallt vatten och torka.

 

 

Sidan uppdaterades 2014-07-25